czwartek, 8 września 2011

Dobre wieści są takie, że są rysunki. Złe natomiast są takie, że nie ma skanera ale za to jest kampania wrześniowa. W związku z czym autorka majestatycznie oddala się w kierunku książek, z nadzieją powrócenia w okolicach 20 września.

Good news are, that I have pictures. Bad news are, that I have no scanner, but I have the autumn exam session instead. Therefore, I'm gonna go and learn with a hope of coming back around the September 20th.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz