czwartek, 22 września 2011

Madame Monet


Efekt niesamowicie satysfakcjonujących warsztatów "Czytanie obrazów" na specjalizacji Animacja Kultury. A tutaj oryginalne dzieło, czyli "Madame Monet" aka "Kobieta z parasolką" aka "Spacer". (Na usprawiedliwienie mogę dodać, że w przeciwieństwie do autora oryginału ograniczała mnie wielkość płótna - 25x35 a nie 80x100 i czas wykonania)

The outcome of an incredibly satisfying workshop "Reading of the paintings" at the specialization Cultural Animation. Here there is the original painting, "Madame Monet" aka "Woman with a parasol" aka "the Walk". (As an excuse I can say that - contrary to the autor - I was limited by the size of the canvas - 25x35 instead 80x100, and the time)

czwartek, 8 września 2011

Dobre wieści są takie, że są rysunki. Złe natomiast są takie, że nie ma skanera ale za to jest kampania wrześniowa. W związku z czym autorka majestatycznie oddala się w kierunku książek, z nadzieją powrócenia w okolicach 20 września.

Good news are, that I have pictures. Bad news are, that I have no scanner, but I have the autumn exam session instead. Therefore, I'm gonna go and learn with a hope of coming back around the September 20th.